Pähkinänkuoressa

Yhdistys on aloittanut toimintansa 30 vuotta sitten. Ensimmäiset vuodet yhdistys kuului VVTL:oon ja sen jälkeen Valtion ammattiliittoon ja nykyisin liitto on JHL. Yhdistyksen nimi on vaihtunut matkan varrella useaan kertaan, nykyisin se on Yksityisten alojen JHL ry. Yhdistyksen numero on alusta alkaen ollut 149.

Yhdistys on koko elinkaarensa ajan ollut ns. kokoava yhdistys. Ja siihen on kuulunut koko ajan neljän yksityisen sopimuslohkon jäseniä: opetus-, terveys- ja sosiaali- ja aikuiskoulutukseen kuuluvat työpaikat. Emme ole enää vain muutaman työnantajan palveluksessa toimiva yhdistys vaan jäsenistössämme on paljon myös pienten työnantajien palveluksessa toimivia henkilöitä. Jäsenmäärä on kasvanut koko ajan ja tällä hetkellä jäseniä on noin 600.

Yhdistyksen toiminta perustuu siihen, että hallitukseen kuuluu edustaja kaikilta sopimuslohkoilta.

Yhdistyksen toimintaperiaatteisiin kuuluu, että jäseniämme kannustetaan osallistumaan liiton ja muidenkin järjestäjien koulutuksiin.


Hyvä jäsenemme, joka olet luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, muistathan ilmoittaa yhteystietosi liiton lisäksi myös meille yhdistykseen (nimi, työpaikka, postiosoite, puh.nro ja sähköposti): 149jhl@gmail.com.